Friday, September 16, 2011

Guru Mengajar Murid Berfikir

Ungkapan "Guru Mengajar Murid Berfikir" terdapat dalam buku HALUAN KERJA PENDIDIKAN m/s 114, hasil tulisan Yg.Bhg Dato'Abd Ghafar Mahmud, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Ungkapan ini adalah elemen penting untuk meningkatkan profesionalsme guru. Semua guru tidak kira apa mata pelajaran perlu menerapkan kehandalan berfikir muridnya.

Saya teringat kepada guru Matematik mengajar murid mengira perimeter (lilitan) bulatan. Ramai yang beri rumus perimeter bulatan seperti berikut;


Guru beri contoh penyelesaian, lepas itu murid mula mengira perimeter, memang boleh dapat jawapan yang tepat sebab dibantu oleh kalkulator. Bagaimana terbentuknya rumus itu tidak diterangkan. Kita sepatutnya mengajak murid meneroka hingga sampai dapat rumus itu.

Sila ikuti contoh yang saya teroka menggunakan perisian Geometer Sketch Pad. Murid dipaparkan gambar bulatan bulatan berlanian saiz yang telah diukur peremeter dan diameter masing-masing.

Murid dikehendaki mengira p-D, p+D, pxD dan p/D tiap-tiap bulatan itu. Seterusnya masukkan dalam jadual. Minta mereka melihat keputusan kiraan tersebut. Adakah memperlihat pola tertentu?

Sepatutnya pelajar dapat jadual seperti di bawah;


Daripada jadual itu sepatutnya murid telah mengenali pola p/D menghasilkan jawapan yang hampir sama iaitu 3.141 dan 3.142

Hingga setakat ini nisbah p terhadap D atau p/D = 3.14 (sehingga dua digit). Nilai 3.14 dikatakan suatu pemalar atau konstant dan simbulnya pie.


Guru berjaya membimbing murid membentuk rumus perimeter bulatan melalui kaedah mengukur lilitan(perimeter) dan diameter beberapa buah bulatan dan seterusnya membentuk jadual hingga mengenali pola. Akhirnya membuat kesimpulan. Namun begitu masih boleh dikemukakan bahawa nilai 3.14 itu masih belum tepat. Jika kita mahu nilai hingga empat titik perpuluhan (empat digit), apakah langkah yang patut dilakukan?

Ini adalah satu proses mencabar minda murid dan menggalakkan penyelidikan dalam pembelajaran.


.... Saya buka untuk komen anda semua.

No comments:

Post a Comment